Disclaimer

DISCLAIMER
Copyright 


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Tafelvlaggen. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Tafelvlaggen is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

 

Aansprakelijkheid 


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Tafelvlaggen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Minibeachflag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site.

 

Verwijzingen en hyperlinksVerwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Tafelvlaggen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze website